Menyknapp

Skador, tillbud och kränkning

Anmälan om skada

Anmälan om skada ska göras till rektor.

Skadan ska ha skett under verksamhetstid eller i anslutning till verksamheten
(exempel: vägen till skolan eller under praktiktid).

Anmälan om tillbud

Om du råkar ut för något som skulle kunnat resultera i en olycka, är detta ett tillbud.

Anmälan om kränkning/diskriminering

Om eleven upplever sig vara utsatt för kränkning eller diskriminering ska det även anmälas.

Att tänka på vid anmälan i formuläret

Vissa uppgifter måste man tyvärr ange två gånger. Det beror på hanteringen inne i Prorenata. När det gäller anmälan om Tillbud lämnar du alla rutor som har med personuppgifter att göra tomma. Formuläret går att skicka ändå.

Formulären består av två delar, där anmälaren fyller i den övre delen och sedan rektor resterande när formuläret sedan hanteras i Prorenata. Fyll alltså bara i ner till Nedan fylls i av rektor.

I fältet Personnummer på berörd person måste man antingen fylla i fullständigt personnummer eller lämna fältet helt tomt. Det går inte att bara fylla i födelsedata.

Dessa formulär går direkt till Prorenata, där de tas emot av rektor och administratör eller specialpedagog förskola. Beroende på vilken enhet anmälaren anger i formuläret, styr behörighet i Prorenata vilka som har tillgång till att se och hantera anmälan när den kommer in. Berörda mottagare får mejl via Outlook om att meddelande kommit in och finns i funktionsbrevlådan i Prorenata.

Publicerad:

Publicerad: