Menyknapp

Studerande information

Information till dig som studerar på Uddevalla Vuxenutbildning. På dessa sidor kan du hitta schema, läsa om frånvaro, ledighetsansökan, adressänding och annat som rör dig som studerande.