Menyknapp

Webbansökan och sökperioder

I webbansökan kan du se kurser och utbildningar som går att söka. Du kan göra ansöka på egen hand eller få hjälp via våra studie- och yrkesvägledare.

 • Menybild

  Ansökningsperioder

  Vi har två större ansökningsperioder, en på våren och en på hösten. Här kan du se vilka perioder ansökan är öppen för de olika utbildningsformerna.
 • Menybild

  Webbansökan Komvux

  Här loggar du in till webbansökan för att söka grundläggande och gymnasiala kurser eller en yrkesutbildning.
 • Menybild

  Ansökan Prövning

  En prövning innebär att du läser in ett ämne på egen hand enligt kursplanen och gör ett prov. Du får betyg utifrån betygskriterierna i respektive kurs.
 • Menybild

  Ansökan SFI

  Svenska för invandrare (SFI) är för dig som har ett annat modersmål än Svenska. Du lär dig svenska och får kunskaper om det svenska samhället.
 • Menybild

  Ansökan Anpassad utbildning

  Anpassad utbildning är för dig med inlärningssvårigheter som intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada. Utbildningen finns på grundläggande och gymnasial nivå.
 • Menybild

  Ansökan Distans

  I undantagsfall erbjuder vi personer som inte har möjlighet att studera på plats kurser på distans.
 • Menybild