Menyknapp

Tillgänglighetsredogörelse

Uddevalla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur uddevallavuxenutbildning.se, nordiskaskraddarskolan.se och yrkeshögskolan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att webplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från uddevalla.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på redaktionen@uddevalla.se eller via formuläret Länk till annan webbplats. längre ner på sidan. Vi försöker svarar skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på telefon 0522-69 60 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och meddela det.

Du når DIGG via e-post info@digg.se eller telefon 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet på webbplatsen

Lyssna

Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat en funktion som gör att du kan lyssna på innehållet.

Översättning

Webbplatsen har en funktion som använder sig av Googles översättningsverktyg som finns i sidhuvudet.

Responsiv

Uddevalla.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument. De dokument som ändå behöver användas försöker vi tillgänglighetsanpassa så långt det går.

Formulär och e-tjänster

Det finns e-tjänster och system, som du når via webbplaserna, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller lagkraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar. Nytt system för e-tjänster ska genomföras under våren/sommaren 2021.

Integrerade system till webbplatsen

Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till uddevalla. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Bilder

Alternativtexter kan saknas på bilder. Arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter på webbplatsens bilder.

Filmer

Vi textar all film vi publicerar på uddevalla.se. Det kan finns gamla filmer som inte är tillgänglighetsanpassade men som ändå ligger kvar. Vi brister när det gäller syntolkning av filmer.

Oskäligt betungande anpassning

Uddevalla kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument, blanketter, detaljplaner, plankartor och planprocesser är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 på samtliga delar av webbplatsen.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Uddevalla kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Våren 2023 lanserade Uddevalla Vuxenutbildning tre nya webplatser för verksamheten. I och med lansering har webplasen kontrollats av extern part och en oberoende granskning har utförts av Consid AB.

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.


Publicerad:

Publicerad: