Menyknapp

Frånvaro och ledighet

Observera att en frånvaroanmälan endast gäller för en dag. Om du blir borta mer än en dag får du anmäla dig på nytt.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk anmäler du din frånvaro till skolan via formuläret nedan. Anmäl även till Försäkringskassan och ev. praktikplats. Är du sjuk längre än en vecka måste du lämna läkarintyg till Försäkringskassan. Vi behöver en kopia av din sjukskrivning men du kan täcka över sjukdomsorsak om du vill.

Vård av barn

Anmäl frånvaro till skolan enligt nedan formulär och till CSN första dagen. Intyg (om du varit hemma längre än 7 dagar) skall lämnas till Försäkringskassan och Vuxenutbildningen.

Ledighet

Rektor får bevilja ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.
I receptionen kan du hämta en blankett för ledighet. Du som elev ansvarar för att se till att berörd lärare godkänner ledigheten. Blanketten lämnas tillbaka till receptionen för beslut av rektor.

Formulär för frånvaroanmälan

Fyll i formuläret nedan för att skicka in en frånvaroanmälan
Kontrollera att du har fått en kopia till din e-post.
Fyll i formuläret nedan för att skicka in en frånvaroanmälan
10
Min frånvaroanmälan avser * (obligatorisk)
Min frånvaroanmälan avser


Observera att en frånvaroanmälan endast gäller för en dag. Om du blir borta mer än en dag får du anmäla dig på nytt.

Olycksfallsförsäkring

Uddevalla Kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en olycksfallsförsäkring för alla kommunens heltidsstuderande. Denna gäller under skoltid och för resor till och från skolan.

Avbrott

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att det har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Skolan kommer att rapportera avbrott första dagen på den treveckorsperioden till CSN. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl. (Förordning om vuxenutbildning, 7 kap. 1§).

Publicerad:

Publicerad: