Menyknapp

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

bannerbild

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Längd: 1 år

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-05-23

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 yhp fördelat på 6 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Välkommen att söka en utbildning som ger dig rätt kompetens för att utveckla och ge personer med funktionsnedsättning ett kvalificerat vardagsstöd.

Du kommer att få verktyg för analys och kartläggning för att kunna ge individuellt vardagsstöd. Du kommer också att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring brukarna, samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande.

Utbildningen är på heltid där tre dagar i veckan är schemalagda och två dagar ägnas åt självstudier. Du behöver ha tillgång till dator, headset, kamera och en bra internetanslutning då två dagar av den schemalagda undervisningen är digital. En dag varje vecka kommer vi ses fysiskt på campus i Uddevalla. Vi använder oss av en lärplattform i det dagliga studiearbetet för kommunikation och inlämning av uppgifter.

Du kan jobba som

Stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet i såväl kommunal som privat regi.

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete

Du skapar kontakter inom verksamhetområdet innan du är klar med utbildningen, något som underlättar när det senare är dags att söka arbete. Möjligheten att få pröva dina förvärvade kunskaper i arbetslivet är en av LIAs stora vinster. Som studerande är du aktiv i planeringen av din LIA utifrån dina ambitioner och kursplaner.

Det kan vara bra att veta att de flesta verksamheter kräver utdrag ur belastningsregistret innan din praktik startar.

Kursinnehåll

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation,
samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt
stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.


Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar
  • Godkända betyg i Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
  • Godkända betyg i Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
  • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Om du saknar någon av kurserna ovan finns möjlighet att bli behörig antingen genom reell kompetens eller genom att läsa upp kurser via din lokala Vuxenutbildning.

Här kan du läsa om reell kompetens och hur du kan bli behörig till utbildningen Länk till annan webbplats.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom bedömning av tidigare arbetslivserfarenhet och särskilt prov.

Vi har två urvalsgrunder för att kunna rangordna de sökande:

Arbetslivserfarenhet

Yrkeserfarenhet gällande arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd

Särskilt prov

Skriftligt prov där du reflekterar kring frågeställningar som berör yrkesområdet.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Längd: 1 år

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-05-23

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 yhp fördelat på 6 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt