Menyknapp

Om YH-utbildning

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform. Alla utbildningar är framtagna i nära samverkan med företag och verksamheter för att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet. Företagen är aktiva i planering och genomförande av utbildningarna, exempelvis genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda LIA-praktik för de studerande.​

Fem snabba om YH​

  • 93% har jobb inom ett år efter utbildningen​
  • Kostnadsfria och berättigar till studiemedel​
  • Teori varvat med praktik​
  • Framtagna tillsammans med arbetslivet​
  • Snabb väg ut i arbetslivet​

Vad är fördelarna med en YH-utbildning?​

Jämfört med en akademisk utbildning så är YH-utbildningar mer praktiskt inriktade och ger yrkeskompetens som matchar arbetslivets behov.​ De erbjuds bara inom områden där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. Därför kan utbudet variera från år till år, beroende på vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.​

De flesta YH-utbildningar är mellan ett till tre år långa och det vanligaste är tvååriga utbildningar. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier, vilket innebär att en ettårig utbildning är 200 YH-poäng.​

Publicerad:

Publicerad: