Menyknapp

Urval & antagning

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval. Urvalskriterierna ser lite olika ut beroende på utbildningens inriktning. Du kan läsa mer om respektive utbildnings urvalsprocess på utbildningssidorna.

Urvalsprov

Behöriga sökande bjuds in till ett urvalsprov via yh-antagning.se. Provet kan genomföras antingen på plats i Uddevalla eller digitalt.

Rangordning

Poängen från urvalet sammanställs och rangordnas tills alla platser är fyllda. Om man är förhindrad att genomföra urvalsprov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan.

Antagningsbesked

Alla sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Svara

Logga in på din sida på yh-antagning.se och tacka ja eller nej till din plats.

Så söker du..

Redo för att ansöka och starta din nya karriär eller vill du kanske läsa en enstaka kurs?

Behörighet

Vill du veta om du har rätt behörighet för att kunna söka en utbildning?

Publicerad:

Publicerad: