Menyknapp

Samverka med oss

Genom omvärldsbevakning, nationella och regionala rapporter, nätverk, företagskontakter och förfrågningar kartlägger vi lokala och regionala kompetensbehov.

Tillsammans med er inom branscherna formar vi yrkesutbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov, förutsättningar och krav.

Utifrån er kravprofil matchar vi rätt utbildningsnivå – förberedande yrkesutbildning, gymnasial yrkesutbildning för unga och vuxna eller yrkeshögskoleutbildning. Innehåll, omfattning och upplägg planeras i samråd med er. Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningsinsatser och även skapa uppdragsutbildningar på direkt förfrågan.

Många bristyrken har även svårt att locka sökande till utbildningarna. Vi har sett hur gemensamma marknadsföringsinsatser har gett goda effekter och ökat intresse för utbildningar – med gemensamma krafter kan vi marknadsföra utbildningen och lyfta fram just era yrkesroller.

Genom att ni aktivt involverar er i utbildningen har ni möjlighet att skapa relationer, påverka och synas som en attraktiv arbetsgivare. Det kan ske bl a genom att erbjuda praktik, studiebesök eller gästföreläsa.

Lyckat samarbete med branschen

Ett exempel på ett framgångsrikt samarbete med branschen, är utbildningen Servicemedarbetare i Sjukhusmiljö där Uddevalla Vuxenutbildning arbetat tätt tillsammans med Västra Götalandsregionen i både framtagande och genomförande av utbildningen.

Den här utbildningen har inneburit att vi arbetar rätt strategiskt, vi behöver säkerställa kunskap och kompetens i våra serviceleveranser till hälso- och sjukvård. Det har varit en bra samverkan från start, vuxenutbildningen har lyssnat på våra behov och erbjudit ett bra utbildningskoncept.

Samarbetet ger en stor avlastning då vi är med och kravställer och skolan sköter urvalsprocessen. Våra erfarenheter är enormt positiva – många av de som gått utbildningen har även fortsatt jobba hos oss. Våra utsedda handledare har fått en kompetenshöjning, det har varit en mycket positiv utveckling. Vi alla ser verkligen värdet att fortsätta med detta samarbete.

Internt har vi har fått tänka till vad gäller kompetenskrav, struktur, planering och hur vi tillsammans ska organisera det på bästa sätt. Målet är att vi ska ses som en attraktiv arbetsgivare och att eleverna ser oss som en möjlig arbetsgivare framåt.

// Anna Andreasson, Områdeschef Fyrbodal, Fastighet stöd och service,
Västra Götalandsregionen

Välkommen att kontakta oss

Publicerad:

Publicerad: