Menyknapp

Statsbidrag för handledning av yrkeselev

För företag som erbjuder lärlingsplats finns ett riktat statsbidrag från Skolverket. Uddevalla Vuxenutbildning administrerar ansökan och utbetalning till arbetsgivare som handleder våra lärlingselever.

Belopp och krav för utbetalning styrs av förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (2016:937) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning görs enligt de uppgifter som företaget angett i lärlingskontraktet 2 ggr per år. Brytdatum är 1/7 och 31/12. Utbetalning för hösten görs under januari; utbetalning för våren görs under augusti. I samband med utbetalning skickas även ett informationsmejl till ansvarig på arbetsplats. Statsbidrag för utbildning redovisas i er bokföring som en momsbefriad intäkt (3 kap. 8 § 3 st. ML.)

Enligt Skolverket är syftet med ersättningen att främja utvecklandet och kvalitén i lärlingsutbildning samt stimulera arbetsgivare att ta emot lärlingselever i sin verksamhet. Skolverket rekommenderar att pengarna ska komma elevens utbildning till godo på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis vara genom inköp av profilkläder, skyddsutrustning, övningsmaterial, externa kurser och licenser som behövs för att utöva yrket - men även ersättning för handledarens förlorade arbetstid vid handledning, trepartssamtal och uppföljning med skolan.

Handledarutbildning

Att ta emot yrkeselev- hur funkar det?

Publicerad:

Publicerad: