Menyknapp

Handledarutbildning

Apl-handledarutbildning ger dig som arbetsgivare rätt förutsättningar och förväntningar för uppdraget.
Handledarutbildning ger också värdefulla verktyg för att ta emot ny personal och PRAO-elever.

Välj mellan olika former och upplägg

Vi erbjuder arbetsgivare kostnadsfri handledarutbildning i olika upplägg, oavsett form är innehållet är likvärdigt och följer Skolverkets krav för godkänd apl-handledarutbildning.

 • Heldagsutbildning
  Genomförs på plats, med fokus på lärlingsutbildning. Genomförs tillsammans med gymnasieskolans lärlingsutbildning (GLU) och riktar sig till alla branscher. Denna genomförs oftast 1 g/halvår (vanligen oktober + februari). Inbjudan skickas till alla arbetsgivare som tar emot elev under aktuell period och annonseras på hemsidan.
 • Handledning genom Web-modulerna
  Tillsammans med utbildare lotsas ni i grupp igenom de olika modulerna och genomför delar av upplägget muntligt, med diskussioner och frågeställningar. Detta upplägg genomförs vanligen i samband med utbildningsstart och/eller på förfrågan från arbetsgivare.
 • Branschanpassat upplägg
  Genomförs på förfrågan från arbetsgivare, ofta i samband med utbildningsstart. Vanligen förläggs träffar till 2-3 tillfällen, dag och tid anpassas utifrån verksamheternas behov och möjligheter. Deltagare kan vara flera från samma företag eller från flera företag kopplat till samma bransch. Miniantal för genomförande är fem deltagare.

 • Fördjupning/påbyggnad
  För dig som har gått handledarutbildning för några år sedan och därefter handlett en eller flera elever. Upplägget innehåller en del om nyheter inom utbildningen och en del med fokus på konkreta dilemman och situationer du som handledare kan erfara. Genomförs på förfrågan från arbetsgivare och upplägget anpassas utifrån antal deltagare och tidsramar. Deltagare kan vara flera från samma företag eller från flera företag kopplat till samma bransch. Miniantal för genomförande är fem deltagare.
Är ni intresserade av att genomföra någon form av handledarutbildning i vår regi?
Vi är intresserade av att genomföra apl-handledarutbildning. Kontakta oss med mer information gällande: * (obligatorisk)
Vi är intresserade av att genomföra apl-handledarutbildning. Kontakta oss med mer information gällande:
Kontakt

Publicerad:

Publicerad: