Menyknapp

Att ta emot yrkeselev

Att ta emot och handleda elev på apl är ett bra sätt att lära känna framtida medarbetare. Genom att erbjuda praktik bidrar ni till elevens yrkesutveckling och kontakt med branschen. För er blir det också en viktig bas för kommande rekrytering och en möjlighet att påbörja introduktionen till ert företag redan under utbildningstiden.

En elev på apl ska delta i företagets vanliga verksamhet, med succesivt ökat ansvar utifrån var i yrkesutveckling eleven befinner sig. Första tiden kan det krävas en del handledning och stöttning, men efterhand blir eleven alltmer självgående och varm i kläderna, både utifrån yrkeskunnande och delaktighet i arbetslaget.

Apl ger ovärderliga erfarenheter och kunskaper inom yrkesrollen som inte kan läras i klassrum eller skolverkstad. Alla yrkesutbildningar innehåller apl – för reguljär utbildning ska minst 15 % av utbildningen vara förlagd till arbetsplats. En lärlingsutbildning ska till minst 70% utgå från arbetsplats. Inför start av en ny utbildning diskuteras lämplig andel apl i referensgrupp eller yrkesråd.

För alla elever på apl ska apl-kontrakt skrivas, detta görs vanligen vid introduktionssamtal då både elev och lärare deltar. Då går ni igenom praktiska detaljer kring apl-perioden, tex rutiner, tider, försäkring, viktiga moment och lärandemål.

Elevens tid på apl ska följa arbetsplatsens normala arbetstider, enligt Arbetstidslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Heltidsstudier innebär 40 timmar/vecka och ska fördelas mellan lärarledd undervisning i skolan, självstudier och apl. Schema för eleven går ni igenom vid introduktionsamtalet.

Handledarutbildning

Statsbidrag

Kontakt

Publicerad:

Publicerad: